Waardebepaling onderneming

De waarde van een onderneming bepalen is niet iets wat je op de achterkant van een bierviltje doet. Daar is het te belangrijk en te complex voor. Te veel factoren spelen een belangrijke rol, het heden, het eigen vermogen, de winstcapaciteit, de sterke en zwakke punten van de onderneming, de economische omgeving.

De Beemd Corporate Finance behoort tot een kleine groep van specialisten op het gebied van bedrijfswaarderingen in Nederland. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Register Valuators (NIRV) en maken onder andere waardebepalingen van ondernemingen bij:

  • aankoop of verkoop van ondernemingen
  • management buy-in en management buy-out
  • uitkoop van mede-aandeelhouers
  • bedrijfsopvolging
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden
  • juridische geschillen
  • herstructurering
  • investeringsprojecten
U ontvangt binnen 24u antwoord