Positieve vooruitzichten Nederlandse MKB-overnamemarkt

Door Murat Akdas, 06 september 2018

Brookz, het grootste platform voor bedrijfsovernames, is er met de resultaten van het halfjaarlijkse onderzoek! De cijfers & trends beloven weer veel goeds voor de Nederlandse MKB-overnamemarkt. 

Het onderzoek (H1-2018) is gehouden onder 265 overname advieskantoren, die tezamen verantwoordelijk zijn voor 90% van de transacties in de markt.

De deelnemers aan dit onderzoek meldden dat er 316 aankoop- en 442 verkooptransacties zijn afgerond, wat procentueel een stabilisatie betekend ten opzichte van het tweede helft van 2017. Hiermee is er (in alle sectoren) sprake van een verkopersmarkt.

De meeste transacties in het afgelopen halfjaar werden gedaan in de sector Zakelijke dienstverlening, zoals onderstaand is weergegeven:

Het merendeel van de advieskantoren geeft aan dat het aantal nieuwe opdrachten in 2018 is toegenomen. Opdrachten die in H1-2018 zijn binnengekomen kunnen tot een transactie worden begeleid in H2-2018. 

Betaalde multiples (waaronder o.a. de EBITDA-multiple) zijn in H1-2018 wederom over alle sectoren gestegen, met een gemiddelde van 4,9 naar 4,95. De grootste stijging is gerealiseerd in de sector IT & Online, wat verklaard kan worden door het schaarse aanbod van bedrijven in deze sector. 

Verder is het nogmaals bevestigd dat de grootte van de onderneming en de (potentiele) koper bepalend zijn voor de prijs (EBITDA-multiple) die betaald wordt. Transacties van een grotere omvang en/of door een strategische koper hebben geleid tot een hogere multiple. 

Tot slot, is uit het onderzoek gebleken dat gemiddeld 6,3 "serieus geinteresseerde" partijen zich melden bij de adviseur van de verkopende partij.

Concluderend kunnen we dus zeggen dat de outlook voor de MKB-overnamemarkt in Nederland weer veel goeds beloofd voor de komende zes maanden.  
 

Artikel: https://www.brookz.nl/barometer

 

« Terug naar overzicht
profile-pic

Murat Akdas

U ontvangt binnen 24u antwoord