Cash management ten tijde van het coronavirus

Door Lars Boekelman, 05 maart 2019

De uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft grote impact op de wereldeconomie. Van ondernemers wordt veel verwacht. Naast de zorgen over de gezondheid van hun medewerkers, relaties en naasten, maken ondernemers zich zorgen over de financiële gevolgen, over hun liquiditeitspositie, de lopende overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en ga zo maar door.

Ten aanzien van uw onderneming geldt tijdens een crisis één belangrijk principe: “Cash is king”. De uitbraak van COVID-19 kan leiden tot een sterke terugval in inkomsten. Vaste kosten die doorlopen, personeel dat betaald dient te worden et cetera. In deze Corona-crisis is het voor ondernemers daarom van groot belang om voor de korte en middellange termijn een gedegen liquiditeitsprognose op te stellen en daarbij hun werkkapitaal te optimaliseren.

De Beemd Corporate Finance zet enkele tips voor u op een rij:

Focus op debiteurenbeheer:

 • Benader tijdig uw grootste debiteuren en wacht niet tot de betalingstermijn is verstreken;
 • Factureer tijdig en accuraat en maak duidelijke afspraken over betalingstermijnen;
 • Bent u afhankelijk van enkele grote en/of vaste klanten? Dan kan het lonen om deze klanten een korting te geven bij snelle betaling. Dit is weliswaar een dure oplossing, maar leidt op den duur tot meer voorspelbaarheid en een eerdere betaling;
 • Bel uw klanten vóór de vervaldatum om te controleren of de factuur is aangekomen en of deze correct is volgens de klant;
 • Incasseer vorderingen desnoods via een juridische procedure;
 • Onderzoek of factoring voor u een mogelijkheid is.

Focus op crediteurenbeheer

 • Dien z.s.m. een verzoek tot uitstel van belastingen in;
 • Inventariseer en focus op belangrijke leveranciers waarmee eventueel afspraken kunnen worden gemaakt voor het oprekken van de betalingstermijn. Denk hierbij aan (grotere) leveranciers welke een financiële buffer zouden kunnen hebben.

Focus op voorraadbeheer

 • Onderzoek welke producten en leveranciers cruciaal zijn en focus daarop;
 • Focus op producten met een hoge omloopsnelheid;
 • Probeer overtollige / incourante voorraad middels acties te verkopen;
 • Kijk extra kritisch naar marges.

Focus op niet dringende uitgaven

 • Stel minder urgente investeringen uit;
 • Inventariseer de lopende uitgaven die beperkt kunnen worden zonder dat het operationele proces wordt verstoord.

Naast het optimaliseren van uw werkkapitaal, is het van belang om een realistische inschatting te maken van uw cash flow voor de komende periode. Een liquiditeitsplanning maken kost wat tijd, maar een degelijke financiële blik in de toekomst maakt eventuele knelpunten inzichtelijk en stelt u in staat daarop te anticiperen. Bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting maakt u gebruik van drie verschillende inkomsten en uitgaven:

 • Cash uit normale bedrijfsactiviteiten (inkopen en verkopen);
 • Cash uit investeringen (investeringen in huisvesting, apparatuur etc.);
 • Cash uit financiering (geldstromen naar en van schuldeisers en aandelenkapitaal).

Hierbij is het belangrijk om opbrengsten en kosten te onderscheiden van inkomsten en uitgaven. Opbrengsten en kosten zijn geldbedragen die in de winst- en verliesrekening worden gebruikt om het resultaat te berekenen. Inkomsten en uitgaven zijn de geldstromen die een bedrijf daadwerkelijk in- en uitgaan. Een liquiditeitsprognose dient dus te worden opgesteld met inkomsten en uitgaven.

Let op! Houd bij het opstellen van een liquiditeitsprognose rekening met een aantal belangrijke zaken:

 • Het kabinet heeft meerdere noodmaatregelen aangekondigd welke uw liquiditeit positief kunnen beïnvloeden, houd hier rekening mee in uw prognose. Zo is er onder meer een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opgezet, voor een substantiële tegemoetkoming in uw personeelskosten en kunt u uitstel van betalingen van belastingen en pensioenpremies aanvragen.
 • Houd in de liquiditeitsprognose eveneens rekening met de btw;
 • Houd rekening met een eventueel seizoenspatroon;
 • Als ondernemer zit u vast aan periodieke betalingen, zoals belastingen, lonen en huur, vergeet deze posten niet!

Heeft u financiële vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van de aangekondigde noodmaatregelen, of behoefte aan assistentie bij het opstellen van een liquiditeitsprognose, het optimaliseren van uw netto werkkapitaal of een deskundige verklaring? De adviseurs van De Beemd Corporate Finance kunnen u hierbij ondersteuning bieden. Zo beschikken wij over een (standaard) liquiditeitsformat.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

« Terug naar overzicht
profile-pic

Lars Boekelman

U ontvangt binnen 24u antwoord